Nalatenschap

Lees voor met webReader

U kunt stichting OnbeperktSport ook  steunen door middel van een nalatenschap.
U schenkt een bedrag aan stichting OnbeperktSport.
Het totale bedrag komt ten goede aan Stichting OnbeperktSport.
Goede doelen zijn namelijk vrijgesteld van belastingen over nalatenschappen.

 

 

 

 

 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt de Stichting OnbeperktSport opnemen in uw testament als erfgenaam of als mede erfgenaam.
U kunt een vast percentage van uw erfenis schenken of u kunt een legaat opnemen in uw testament.

Met een legaat hoeft u Stichting OnbeperktSport niet bij naam te benoemen als erfgenaam. Toch kunt u een schenking opnemen.

 Ook is er de mogelijkheid om stichting OnbeperktSport te ondersteunen door een notariele akte aan te gaan voor een periode van 5 jaar. Dit heeft als voordeel dat uw gift binnen bepaalde voorwaarden 100% aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting.

Uw notaris kan u informeren over nalatenschappen en ondersteuning door een notariele akte.