Sportservice Flevoland

Lees voor met webReader

Sportservice Flevoland is voor Stichting OnbeperktSport een zeer belangrijke partner.
De verbindingsbrug  tussen OnbeperktSport en aangepaste sport in de breedste zin van het woord is Sportservice Flevoland.

Wij willen daarom op deze pagina Sportservice Flevoland  graag aan u voorstellen.

logo spoprtservice

 

 

Sportsteunpunt aangepast sporten Flevoland
Voor mensen met een beperking of chronisch zieken is sporten en bewegen van groot belang. Door regelmatig te sporten voelt men zich beter en zijn er bovendien positieve aspecten ten aanzien van bijvoorbeeld sociale integratie. Toch ondervinden mensen met een beperking barrieres wanneer zij willen gaan sporten. Het sportsteunpunt aangepast sporten Flevoland biedt hierbij individuele hulp.


Verenigingen
De website www.sportflevo.nl is dé digitale vraagbaak van Flevoland op het gebied van sport. Hier vindt u alles wat u moet weten voor uw sportvereniging. Daarnaast heeft Sportservice Flevoland verschillende projecten die aan kunnen sluiten op de specifieke wensen en informatiebehoefte van uw vereniging.

Topsport
Het Olympisch Netwerk Flevoland, onderdeel van Sportservice Flevoland is er voor de Flevolandse topsporters, talenten, coaches, topsportverenigingen en bedrijven. Het ONF ondersteunt, stimuleert en initieert een scala aan activiteiten met als doel de topsport binnen Flevoland op het hoogste plan te brengen.

olymisch netwerk index