Opzeggen donateursschap

Lees voor met webReader

Indien u het donateurschap wenst op te zeggen is dit op de volgende wijze mogelijk.

1. Een door u ondertekende brief met vermelding van de bankrekeninggegevens waar uw donatie van wordt afgeschreven te zenden naar onderstaand adres:
Stichting OnbeperktSport
Zandzuigerstraat 15
1333MV Almere

2. Door onderstaand  afmeldingformulier te downloaden en volledig ingevuld en ondertekend naar onderstaand adres  of per  e-mail te retouneren.
Stichting OnbeperktSport
Zandzuigerstraat 15
1333MV Almere
secretariaat@onbeperktsport.nl

Download opzegging donateursovereenkomst formulier

Indien u besluit  u donateurschap  van OnbeperktSport op te zeggen,  danken wij u hartelijk voor het steunen van uw doel en onze stichting.